Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna Sp. jawna świadczącej wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego skoncentrowane na prawie zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym w prowadzeniu jako pełnomocnik postępowań odwoławczych oraz skargowych. Współautorka i redaktorka m.in. komentarzy: „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”  (wyd. w 2021 r., cyklicznie aktualizowanego w SIP Legalis) oraz „Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz” (wyd. w 2023 r.), a także licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych. Wykładowca na podyplomowych studiach „Zamówienia Publiczne” w SGH.

Pozostali prelegenci