Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna sp.j. w Warszawie świadczącej wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego, skoncentrowane wokół prawa zamówień publicznych i dziedzin z nim powiązanych, w szczególności PPP, inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych, kontraktów budowlanych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych w tym komentarzy do pzp: „Prawo zamówień publicznych” (2 wyd. z 2023 r.) oraz „Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze” (2023 r.).

Pozostali prelegenci