Doradza polskim i zagranicznym podmiotom przede wszystkim w obszarze zamówień publicznych, ale także prawa ochrony środowiska, prawa umów handlowych, prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Do tej pory współpracowała zarówno z podmiotami reprezentującymi sektor publiczny, jak i prywatny. W obszarze prawa zamówień publicznych wspiera wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności analizuje dokumentację postępowania, przygotowuje informacje prawne, opinie, pisma procesowe oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera klientów na etapie realizacji umów, a także w związku ze sporami sądowymi powstałymi na ich tle. Jest autorką publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci