Adwokat i radca prawny, od 2009 r. prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w zamówieniach publicznych. Członek zarządu OSKZP, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007–2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z zarządzania nieruchomościami i SGGW z zakresu zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w różnych rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych.

Pozostali prelegenci