członek zarządu OSKZP, radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji; partner w Square Kancelaria Prawna.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Właściciel kancelarii prawnej Pieróg & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych.

Więcej

Prezes KIO w latach 2013–2016; członek GKO w latach 2017–2021; były specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; obecnie Prezes Zarządu w Grupa Masovia Sp. z o.o.

Więcej

Prezes Zarządu OSKZP, arbiter w latach 2004–2007; wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor artykułów z zakresu zp, właściciel firmy doradczej PROZAM.

Więcej

Radca prawny, praktyk; członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz jej przedstawiciel w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Więcej

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na studiach podyplomowych UW i SGH, były ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych, autorka wielu publikacji, członek zarządu OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca.

Więcej

Prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych

Więcej

Konsultant, szkoleniowiec, doradca i praktyk. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Autorka licznych artykułów, wykładowca i trener.

Więcej

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zamówieniach publicznych, autor licznych artykułów
z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy
KE, ekspert ds. elektronizacji zamówień, doradca i wykładowca.

Więcej

Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna Sp. jawna świadczącej wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego skoncentrowane na prawie zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca i doradca; przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ”Przetargi Publiczne”.

Więcej

Doświadczony ekspert, praktyk zamówień publicznych. Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca.

Więcej