Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.

Więcej

Konsultant, szkoleniowiec, doradca i praktyk. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne. Autorka licznych artykułów, wykładowca i trener.

Więcej

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Właściciel kancelarii prawnej Pieróg & Partnerzy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych. Autor komentarzy do ustawy pzp.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału inwestycyjnego, szkoleniowiec i wykładowca, kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji.

Więcej

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Autor, redaktor, szkoleniowiec, wykładowca z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych, autor opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Doradca, pełnomocnik przed KIO. Wyróżniony w rankingu Chambers Europe (2017, 2018, 2019) jako jeden z najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Zamówienia Publiczne”.

Więcej

Radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, wykładowca na studiach podyplomowych UW i SGH, były ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

Więcej

Radca prawny, jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca i doradca. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ”Przetargi Publiczne”.

Więcej

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Arbiter w latach 2004 – 2007, wieloletni praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp, członek zarządu OSKZP.

Więcej