Radca prawny, od 2002 r. prowadzi w Warszawie kancelarię ISK specjalizującą się w prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych UW, w latach 2012–2015 wykładowca na SGH (Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP), ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 r. Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, komentarza do dwóch ustaw koncesyjnych oraz w 2023 r. publikacji Meritum. Zamówienia Publiczne. Wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Global w 2016 r. i w latach 2018–2024 oraz medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu za zasługi oraz zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu radcowskiego. W lipcu 2023 r. powołana na mediatora stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek OSKZP, SPZP oraz Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Pozostali prelegenci