Specjalistka z zakresu zamówień publicznych, praktyk. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 r. zarówno po stronie podmiotów zamawiających, jak i wykonawców. Od lat związana z dużymi instytucjami zamawiającymi w Polsce działającymi w branży infrastrukturalnej. Członkini Grupy Roboczej ds. Prawa zamówień publicznych działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu pzp, prowadząca szkolenia.

Pozostali prelegenci