O konferencji

VI Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum będą poruszane zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia kierowników jednostek.

Celem Forum jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dyrektorów i naczelników działów zamówień publicznych oraz kierowników jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych.

Oferta FIRST MINUTE do 3 czerwca!

Patronat

W programie m.in.:

  • Złożenie oferty z rażąco niską ceną, nadużywanie zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, nieskładanie środków dowodowych lub innych dokumentów na wezwanie, bezprzedmiotowe odwołania
  • Wpływ nowego pzp na praktykę w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne na dostawy i usługi na przykładzie konsorcjum w świetle przepisów nowego pzp. Doświadczenie konsorcjum a doświadczenie członka konsorcjum w dotychczasowej praktyce i orzecznictwie
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów w świetle przepisów nowego pzp. Mediacje i inne polubowne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach majątkowych
  • Specyfikacja warunków zamówienia w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności wyjaśnienie jej treści oraz zmiana istotna i nieistotna jej treści

Konferencja online

Poznaj zalety uczestnictwa w konferencji zdalnej!

Więcej o formule online

Ciekawa alternatywa dla wydarzeń stacjonarnych

Atrakcyjna cena - tylko 640 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie Forum najlepsi eksperci postarają się rozwiązać problemy, z którymi borykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dostaniesz także komplet materiałów, które pozwolą na utrwalenie wiedzy.

Najlepsza merytoryka

Wyselekcjonowani eksperci

Sprawdzony organizator

Wśród prelegentów