O konferencji

VIII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum będą poruszane zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia kierowników jednostek.

Celem Forum jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dyrektorów i naczelników działów zamówień publicznych oraz kierowników jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych.

Ostatnie wolne miejsca!

Patronat

W programie m.in.:

  • Na jakie działania lub zaniechania pracowników zamawiającego powinien zwrócić uwagę jego kierownik? Wskazanie wybranych dobrych i złych praktyk oraz ich konsekwencji dla jednostki i jej kierownika w związku z zasadą efektywności
  • Złożenie oświadczenia o występowaniu lub braku występowania konfliktu interesów między stronami postępowania a odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych
  • Wznowienie zamówienia publicznego jako narzędzie pozwalające na ograniczenie liczby prowadzonych postępowań – czy to się opłaca?
  • Samodzielne unieważnianie czynności przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne w praktyce i orzecznictwie
  • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych – jak skutecznie udowodnić, że zaproponowana przez wykonawcę w ofercie cena nie jest rzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia?

Masz wybór!

Przyjedź do Gdańska lub weź udział w konferencji online. Poznaj zalety każdej z form uczestnictwa.

Konferencja stacjonarna

Komfortowy hotel w Gdańsku oddalony o 100 metrów od piaszczystej plaży

Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Miejsce konferencji

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

Więcej o formule online

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie Forum najlepsi eksperci postarają się rozwiązać problemy, z którymi borykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dostaniesz także komplet materiałów, które pozwolą na utrwalenie wiedzy.

Najlepsza merytoryka

Wyselekcjonowani eksperci

Sprawdzony organizator

Wśród prelegentów