O konferencji

VIII Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej to konferencja skierowana do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych. Podczas Forum będą poruszane zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia kierowników jednostek.

Celem Forum jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków dyrektorów i naczelników działów zamówień publicznych oraz kierowników jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych.

Zaznacz w kalendarzu!

W programie m.in.:

  • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne a granice jego zmiany.
  • Wprowadzanie przez zamawiającego zmian do zawartej umowy, przede wszystkim w zakresie: terminu wykonania zamówienia, przedmiotu umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w praktyce i w ocenie kontroli.
  • Praktyka ustalania terminu wykonania zamówienia – możliwości i nieprawidłowości w tym zakresie.
  • Czynności przygotowawcze przed wszczęciem postępowania i ich wpływ na jakość oraz efektywność postępowania: inwentaryzacja zasobów i potrzeb; analiza rynku i wpływ wiedzy merytorycznej oraz świadomości realiów rynkowych na podejmowane przez zamawiającego czynności w kontekście rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
  • Warunki udziału w postępowaniu i ich związek z opisem przedmiotu zamówienia oraz zasadą proporcjonalności w przygotowywanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Masz wybór!

Przyjedź do Kołobrzegu lub weź udział w konferencji online. Poznaj zalety każdej z form uczestnictwa.

Konferencja stacjonarna

Komfortowy hotel w Kołobrzegu z wyjątkowym widokiem na morze

Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Miejsce konferencji

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

Więcej o formule online

Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie Forum najlepsi eksperci postarają się rozwiązać problemy, z którymi borykasz się na co dzień w swojej pracy.

Dostaniesz także komplet materiałów, które pozwolą na utrwalenie wiedzy.

Najlepsza merytoryka

Wyselekcjonowani eksperci

Sprawdzony organizator

Wśród prelegentów