Adwokat, mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, praktyk oraz autor komentarzy i innych publikacji do pzp, wielokrotny laureat rankingu Chambers Europe na najlepszego prawnika w zamówieniach publicznych.

Pozostali prelegenci