Radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski SKA, specjalizujący się w praktycznym stosowaniu Prawa zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych ze środków UE, zagadnień dotyczących pomocy publicznej oraz zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszechnymi. Jest nauczycielem akademickim i wykładowcą, a także autorem licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz jej przedstawiciel w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Pozostali prelegenci