Prezes Zarządu OSKZP, Od 2002 r. zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Przez pierwsze lata doświadczenia zawodowego związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś współpracuje. W latach 2004–2007 arbiter na liście Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2006 r., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM, Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi, w tym z muzeami, wyższymi szkołami o profilu artystycznym oraz gminnymi ośrodkami kultury. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci