Prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym i wspierającym dla kadry zarządzającej, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii; przez wiele lat pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, których działalność obejmowała prawną, organizacyjną, ekonomiczną oraz techniczną obsługę budowlanych procesów inwestycyjnych; w latach 2008–2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016.

Pozostali prelegenci