Konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych, praktyk. Ponaddwudziestoletnie doświadczenie uzyskała przez pracę zawodową w jednostkach sektora publicznego. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, przeprowadzania przetargów o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Wykładowca i trener z zakresu zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci